Stol på hjernen!

Jeg synes det er veldig artig å snakke om hjernen og hvordan den formes av hva vi gjør, og hvordan den former oss tilbake. Derfor tilbyr jeg kurs om dette til skoler og barnehager, firma og foreninger. I bildekarusellen under ligger det forslag til vinklinger og temaer som jeg kan snakke om. Dersom dere ønsker andre vinklinger eller tema som er mer aktuelle for nettopp dere så vil jeg gjerne ta det med i et foredrag!

  • Jeg tilbyr foredrag om hjernen for skoler, barnehager, firma, virksomheter og foreninger. Hjernen er består av nerveceller, og i koblingene mellom disse ligger alt vi har lært, sett, hørt og tenkt. Disse forbindelsene gir grunnlaget for hvordan vi reagerer på ting som hender oss. Dette er "stammen" i foredraget mitt. Jeg forteller om hvordan hjernen formes av bruken og hvordan vi lærer nye ting. Noen ganger trenger vi å endre reaksjonsmønstre, uvaner eller ting vi har lært "feil". Noen ganger er det lett å forandre seg, andre ganger er det vanskelig. Men med rett motivasjon og forståelse kan vi skape endring!