Hvordan kan vi forstå og møte barnehagebarn og skoleelever etter koronaavbruddet?

Når elever og barnehagebarn kommer tilbake til skoler og barnhager etter å ha vært hjemme i flere uker, vil lærere og barnehagepersonell møte barn som reagerer veldig forskjellig på det som har hendt. Det er ganske sikkert barn som er skremt etter alt oppstyret, barn som er glade for at hverdagen går et skritt tilbake mot normalen, og barn som egentlig har hatt et godt avbrekk i en ofte stressende og hektisk hverdag.

Jeg tilbyr kurs og veiledning med fokus på å forstå barnas reaksjoner på virusepidemien, og det å være hjemme fra skolen og de begrensningene som de har vært gjennom og fortsatt må følge. Fokuset vil være på variasjonsbredden i reaksjoner og hvordan vi kan forstå og møte barna på en god måte.

Det forutsetter at vi kan gjennomføre opplegget innenfor rammene for ansamlinger slik situasjonen er pr i dag. Jeg har mulighet for å komme på kort varsel. Ta kontakt på tlf 485 96 257.