Samtaleterapi

Jeg tilbyr samtaleterapi for voksne i Drammen sentrum. Jeg er opptatt av å forstå egne og andres følelser, tanker og reaksjonsmønstre. Det som var en riktig reaksjon på en hendelse tidligere, kan skape problemer slik situasjonen er nå. I samtaler kan vi få en bedre forståelse av hvorfor ting er slik de er, og jobbe for å endre ting som ikke er hensiktsmessig.

Noen ganger er det ikke behov for lange terapiløp, men bare noen få samtaler. Det kan ofte være lurt å ta tak i ting før problemene blir så store at de går ut over selvbilde, forhold og helsa.

Også i parforhold kan følelser og forventninger skape misforståelser og uenigheter. Man snakker ofte om monstre i (samspills-) mønstre. Jeg tilbyr samtaler for par som ønsker å forstå hverandre bedre og utvikle forholdet videre, eller som trenger hjelp til å lære av tidligere utfordringer.

Priser:

  • Individuell samtale, første time (75 min): 1350 kr
  • Individuell samtale, påfølgende timer (50 min): 1000 kr
  • Parsamtale, første time (90 min): 1800 kr
  • Parsamtale, påfølgende timer (60 min): 1200 kr

Kveld og annen varighet kan avtales. Jeg foretrekker betaling med vipps.

Kontaktinformasjon her: